Saobraćajni tronošci

19. SAOBRAĆAJNI TRONOŠCI (POSTOLJA ZA MOBILNE ZNAKOVE)

Koriste se kao postolja za privremenu signalizaciju i na njih se mogu kačiti sledeći znakovi:

fi600, T900, 600×300…