Oprema puta

Saobraćajna oprema puta predstavlja dodatnu opremu za vođenje saobraćaja i obilježavanje saobraćajnih površina a u ovu grupu između ostalog ubrajamo: vertikalnu i horizontalnu opremu za označavanje saobraćajnih površina, zaštitne i pješačke ograde, stacionarne i privremene semafore i radare, saobraćajna ogledala, barijere, katadioptere i dr.

 

Naša firma vam nudi pored veleprodaje imogućnost ugradnje sledeće saobraćajne opreme:

  • Kružne tokove različitih dimenzija
  • Stacionarne i mobilne semafore, radare i led treptače
  • Čunjeve, ivičnjake, barijere i postolja različitih tipova, namjena i dimenzija
  • Zaštitne ograde i katadioptere za zaštitnu ogradu
  • Gumene usporivače saobraćaja (ležeće policajce) različitih dimenzija
  • Saobraćajna ogledala u nekoliko različitih dimenzija i oblika
  • Saobraćajne palice i zastavice za regulisanje saobraćaja
  • Signalne prikolice

U saradnji sa dugogodišnjim partnerima vršimo usluge projektovanja saobraćajne signalizacije i opreme puta.