Baterije za građevinske treptače

4. BATERIJE ZA GRAĐEVINSKE TREPTAČE

Baterija STAR 6V/7AH
Težina: 0,5 kg/kom

Baterija STAR 6V/25AH
Težina: 0,65 kg/kom

Baterija STAR 6V/50AH
Težina: 0,70 kg/kom